Piljac od ogrozda

Štetnici biljaka. Pilica od žutog ogrozda. Pilica žute ogrozda jako oštećuje ogrozd, crveni i bijeli ribiz. Odrasla ličinka hibernira u tlu na dubini od 18 cm u gustom paukovom kokonu.

Piljac od ogrozda

Odrasli insekti pojavljuju se na početku otvaranja lišća i odmah počinju intenzivno odlagati jajašca, postavljajući ih duž dna žila na donjoj strani lista. Plodnost ženki žutih žaga ogrozda iznosi 60-150 jaja. Nakon 7-10 dana ličinke se ponovno rađaju.

Piljac od ogrozda

Tijekom ljeta razvijaju se 2-3 generacije ovog štetnika. Druga je generacija posebno opasna. Blijedi pile od ogrozda također može oštetiti ribiz i ogrozd. Razvojni ciklus ovog štetnika vrlo je sličan ciklusu pileće žute ogrozda, pa su stoga mjere suzbijanja i suzbijanja iste.

Piljac od ogrozda

Mjere suzbijanja žutih i blijedonogih pilića ogrozda.

  1. Trese se filmom i uništava ličinke pilaša kada ih je velik broj na grmlju.
  2. Kada se otkriju prva oštećenja lišća, prskanje grmlja ogrozda i ribiza bitoksibacilinom, lepidocidom ili dendrobacilinom.